Υγρός Καθαρισμός

Υγρός Καθαρισμός

Green & Clean Services Factory Solutions

Η Omega Clean με το πρόγραμμα Green Services Factory Solutions, τον υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό (wash & dry) και τις μεθόδους διαχείρισης, παρέχει εξειδικευμένες και ασφαλείς Bio-Εφαρμογές καθαρισμού, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και στην βελτιωμένη προστασία του περιβάλλοντος.

Για τις Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, στον τομέα του Επαγγελματικού Καθαρισμού Χαλιών, παρέχουμε τα εξής στάδια: Read more…read more

final