Επιτόπιοι Bio-καθαρισμοί

Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού.

Omega Clean

Bio-καθαρισμοί: Μια αποτελεσματικά παρεχόμενη καθαριότητα για τα “δικαιώματα του βίου” και του Βιο-Περιβάλλοντος, αλλά και ένας από τους σημαντικότερούς παράγοντες που βοηθάει στην προστασία της Βιο-ποικιλότητας.