Επαγγελματικοί Χώροι

Βιο-Περιβάλλον -Δικαιώματα του βίου. 

Omega Clean

Είναι σαφές ότι ο Καθαρισμός είχε ανάγκη μιας Πραγματικής Αλλαγής.

  Με τις Νέες Καινοτόμες Υπηρεσίες μας στην προσφορά ιδανικών λύσεων καθαρισμού και απορρύπανσης των εσωτερικών χώρων, καθιερώσαμε και την Δωρεάν υπηρεσία του Συμβούλου Καθαριότητας,

   Υπηρεσίες  που καθιστούν απαραίτητη την επίτευξη της συμβολής μας,  στην επέκταση της Ενεργειακής και Περιβαλλοντολογικής Συνείδησης.

  Η Omega Clean μπορεί και προσφέρει ολοκληρωμένα και άμεσα αποτελέσματα, με την προσφορά ιδανικών λύσεων με Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες, για μια Ισορροπημένη Καθαριότητα,

  Όλα αυτά επιτυγχάνονται με, τον  συνδυασμό του άρτια επαγγελματικά καταρτισμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού, των εξειδικευμένων μεθόδων αλλά και του προηγμένης τεχνολογίας μηχανολογικού εξοπλισμού τους σε προβλήματα  ρύπανσης σε μοκέτες, χαλιά, σαλόνια, στρώματα.

 Video Dry Upholstery Cleaning

 Video Dry Carpet Cleaning