Επικοινωνία

Omega Clean
By Pappas

Αρχιμήδους 100,
Κορωπί

Τηλ.:210 6623177
210 9413104
210 9588000
210 9883133
210 9883600

Φαξ: 210 6627089

e-mail: info@omegaclean.gr