Καριέρα

Δημιουργούμε Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας   

            Νέες Θέσεις Συνεργασίας - Εργασίας. 

   H Omega Clean Αναζητά Στελέχη για  Συμβούλους Καθαριότητας .

 Αξιοποιούμε και Ενθαρρύνουμε το Νεανικό Επιχειρηματικό Πνεύμα, Αναπτύσσοντας Νέες θέσεις Συνεργασίας- Εργασίας, σε όλα τα τμήματα του ομίλου, με Νέους -Νέες που είχαν ασχοληθεί η ασχολούνται με τις πωλήσεις και ψάχνουν ”κάτι το διαφορετικό”, προσανατολισμένο σε μια Μοντέρνα Καριέρα.

Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 25 ετών, Ανώτατης  Εκπαίδευσης, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές ικανότητες, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, διάθεση για εργασία και Αυτοκίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail:  info@omegaclean.gr  ή στο FAX: 210 6627089με πλήρη στοιχεία για τον Τομέα Αξιολόγησης & Επιλογής Συνεργατών Τηλ :210 6623177